Vi har over 20 års erfaring innenfor det forsikringsjuridiske felt. Vi har bistått både næringsliv og privatkunder i prosesser mot forsikringsselskapene. Aktuelle problemstillinger vi har behandlet er:
-  Brannskadeoppgjør
-  Personskade/ulykkesforsikring
-  Uførekapitalforsikring
-  Reise/avbestillingsforsikring
-  Barneforsikring
-  Motorvogn/båtforsikring
-  Eierskifte/boligforsikring
-  Naturskade

Sparebank 1 ble tilslutt dømt til å betale 3,4 millioner

http://www.dagbladet.no/2011/01/27/nyheter/innenriks/rettssak/dom/forsikring/15207001

Vår klage til FKN tatt til følge
Tryg pålagt å utbetale avbestillingsforsikring


https://publisering.finkn.no/viewStatement.aspx?cs=prod&mode=f&key=&sid=2012-352

Vi samarbeider med Helseservice AS om pasientrettigheter.

PRISER   
Våre priser ligger fra kr 1800 - 2 800


KONTAKTINFORMASJON

Advokat Thomas Meinich
Tlf. 966 28 778
tm@advforte.no

Advokatfirmaet Forte DA
Postboks 414
1327 Lysaker

Besøksadresse:
Lysaker Torg 25, 3. etg.