Vi har omfattende prosedyreerfaring for de norske domstoler og andre tvisteorganer. Nedenfor nevnes et utdrag av noen av de avgjørelser vi har prodsedert.

Høyesterettsavgjørelse deling av felleseie. Klient frifunnet fra påstand om urimelig avtale.


http://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/-Norges-Hoyesterett/Avgjorelser/Avgjorelser-2001/Deling-av-felleseie-etter-ekteskapsloven/


Borgarting Lagmannsrett 26.04.12

Klient, en selvstendig næringsdrivende, ble tilkjent 3 300 000 i erstatning etter trafikkulykke.

Borgarting Lagmannsrett 09.01.12
Klient, Entreprenør X AS, tilkjent 8 000 000 i erstatning fra Drammen kommune etter brudd på regler om offentlig anskaffelse.

Agder Lagmannsrett 09.09.05.
Klient X AS tilkjent 3 099 995 i erstatning for kundeportefølje og goodwill fra utenlandsk selskap.

Eidsivating Lagmannsrett 07.02.05.
Klient X AS frifunnet etter en ansatts påstand om ugyldig oppsigelse.

Borgarting Lagmannsrett 15.06.04
Entreprenør X AS tilkjent 2 947 260 som restoppgjør etter utførte arbeider.

Borgarting Lagmannsrett 24.01.04.
Klient X AS frikjent for krav om gjennintreden i stilling etter avskjed.

Gulating Lagmannsrett 01.09,03
Klient tilkjent erstatning etter yrkesskade med kr 2 047 000.

Borgarting Lagmanssrett 08.11.02
Klient fikk medhold og ble tilkjent avgangsvederlag etter opphør av agentavtale.

Borgarting Lagmannsrett 16.09.02
Klient Entreprenør X AS frifunnet for millionsøksmål.

Agder Lagmannsrett 15.02.02.
Klient vant frem i arvesak etter påstand om dødsdiposisjon.

Borgarting Lagmansrett 27.03.00.
Klient tilkjent kr 5 350 750 ved personskade/nakkeskade etter bilulykke.

 Borgarting Lagmannsrett 06.07.99.
Klient X AS tilkjent erstatning fra ansatt for avtalebrudd med kr 1 000 000.

Borgarting Lagmannsrett 22.12.97
Klient tilkjent 3 250 000 ved peronskade etter bilulykke.


  


   

Vi samarbeider med Helseservice AS om pasientrettigheter.

PRISER   
Våre priser ligger fra kr 1800 - 2 800


KONTAKTINFORMASJON

Advokat Thomas Meinich
Tlf. 966 28 778
tm@advforte.no

Advokatfirmaet Forte DA
Postboks 414
1327 Lysaker

Besøksadresse:
Lysaker Torg 25, 3. etg.