Vi har mer enn 20 års erfaring med erstatningsrett, både i og utenfor kontrakt. Vi har omfattende prosedyreerfaring innenfor området. Vi har også i omfattende grad bistått helseforetak, helsepersonell og privatpersoner vedrørende rettigheter og plikter i helsesektoren, og pasienters pasientrettigheter.

Vi har et samarbeid med Helseservice AS om pasienterettigheter.


http://www.helseservice.net/om-helseservice/pasientrettigheter/

 Generelle krav til årssakssammenheng i nakkeskader


http://www.tulf.no/pc-3-16-Nakkeskader.aspx

Drammen Kommune dømt til å betale 5,2 millioner i erstatning

http://dt.no/nyheter/domt-til-a-betale-5-2-millioner-1.5496351

Får 3.4 millioner etter badeulykke

http://www.dagbladet.no/2011/01/27/nyheter/innenriks/rettssak/dom/forsikring/15207001/

Nakkesleng ender i EFTA domstolen

http://www.gd.no/nyheter/article3335343.ece

Tilkjent 6,1 millioner i erstatning etter nakkesleng

http://www.ba.no/nyheter/Innenriks/article63430.ece

Debatt om erstatning ved nakkeskade

 http://www.vg.no/nyheter/meninger/artikkel.php?artid=47781

 

 

Vi samarbeider med Helseservice AS om pasientrettigheter.

PRISER   
Våre priser ligger fra kr 1800 - 2 800


KONTAKTINFORMASJON

Advokat Thomas Meinich
Tlf. 966 28 778
tm@advforte.no

Advokatfirmaet Forte DA
Postboks 414
1327 Lysaker

Besøksadresse:
Lysaker Torg 25, 3. etg.