Vi har jobbet med arbeidsrett i over 20 år med rådgivning til næringsliv og arbeidstakere. Vi har jobbet innenfor de fleste felt herunder:
-    omstillings- og nedbemanningsprosesser
-    utarbeideidelse av ansattelsesavtaler herunder incentivordninger, instrukser/
     retningslinjer og øvrige lovpålagte dokumenter
-    bistand i forhandlinger og rettstvister, både for arbeidsgivere og arbeidstakere
-    utredning av pensjonsrettigheter      

Advokat Thomas Meinich er høyt rangert innenfor fagområdet arbeidsrett i de anerkjente internasjonale rangeringbyråene Legal 500 og Chambers Europe.

10 tips ved Nedbemanning

https://sites.google.com/site/jobbprat/nedbemanninghttps://

Dømt til å betale overtid

/old.aftenposten.no/jobb/article2632891.ece
http://old.aftenposten.no/jobb/article2632891.ece

Rett til feriepenger av bonus

 http://www.hegnar.no/personlig_okonomi/forbruker/article182488.ece  
     
Vi samarbeider med Helseservice AS om pasientrettigheter.

PRISER   
Våre priser ligger fra kr 1800 - 2 800


KONTAKTINFORMASJON

Advokat Thomas Meinich
Tlf. 966 28 778
tm@advforte.no

Advokatfirmaet Forte DA
Postboks 414
1327 Lysaker

Besøksadresse:
Lysaker Torg 25, 3. etg.